Engineering

Engineering is één van de pijlers van VL Technics. Voor we overgaan tot de effectieve bordenbouw, doen we een studie van uw elektrische verdeelborden. Continue communicatie met de klant is hierbij cruciaal. Zo houden we optimaal rekening met de aansluiting en plaatsing van het elektrisch bord. U weet vooraf hoe wij het eindproduct voor ogen hebben en we kijken samen met u waar we kunnen bijsturen.

Eerst goedkeuring, dan uitvoering

Alles volgens norm

De voorstellen die we met u doornemen, worden naar u doorgestuurd ter goedkeuring. Pas na de goedkeuring van de lay-out en het elektrisch schema, gaat de uitvoering in de werkplaats van start. Na levering van het elektrisch bord hebt u als klant de mogelijkheid uw schema’s in DXF, DWG of de originele ZW1 te ontvangen. Vanaf dan beheert u zelf uw dossier ‘as built’.

Engineering omvat de uitwerking van een elektrisch meerdraadsschema op het tekenplatform EPLAN Electric P8 en de lay-out ervan in AutoCAD.
Indien u dat wenst maken we een volledige Ecodial-berekening van uw borden, zo worden ook uw elektrische kabels en de kortsluitstromen van verschillende kringen berekend. Het eindproduct dat VL Technics aflevert voldoet aan alle afgesproken normen. Het bord wordt zo op de werf geleverd, dat de installateur zich geen zorgen hoeft te maken over de aansluiting ervan. Elk stuur-, verdeel- en vermogensbord is conform de norm EN 61.439-1 gebouwd en heeft in onze werkplaats de noodzakelijke verificatietests ondergaan.